הקמת חברה בע”מ – מהי חברה בע”מ, יתרונות וחסרונות

ארגון שיש לו ישות משפטית נפרדת, והוא מוקם עבור מטרה מסוימת, כמו רווח כספי, נקרא בשם חברה בע”מ. הקמת החברה נועדה להפחית את הסיכון הכלכלי שמקימי החברה לוקחים על עצמם. החברה הינה גוף נפרד מהבעלים שלו. מה זה אומר? שכאשר החברה תיקלע חלילה לביות כלכליות, אף אחד לא יוכל לתבוע את בעלי החברה בצורה אישית. התביעות יתבצעו מול החברה בלבד. כך יכולים בעלי החברה לפעול בצורה בטוחה יותר, ולמנוע קשיים כלכליים אישיים במקרה של בעיות תזרים בחברה.

מתי נכון להקים חברה בע”מ?

הקמת חברה בע”מ נועדה לספק הגנה לבעלי החברה, ולמנוע מצבים בהם קריסת החברה תגרור בעקבותיה גם את בעלי החברה. במידה ואתם מנהלים עוסק מורשה ואתם מתלבטים באשר לחברה בע”מ, מומלץ לפנות אל רואה חשבון מומחה שיבחן את התמונה שלכם לעומק, ויכוון אתכם לצעד הנכון לכם.

מהם היתרונות של חברה בע”מ?

  • מבחינת תשלומי המס החובות של חברה בע”מ תהיינה נמוכות בהשוואה לעוסק מורשה. שכן על בעל העסק להפריד מיסים רק על המשכורת עליה הוא מדווח, ואילו את יתר הסכומים הוא יוכל למשוך באופן מתוכנן כך שהוא לא יצטרך לשלם סכומים גבוהים כמס.
  • במידה ומעוניינים להעביר את העסק לידיים אחרות, יהיה קל יותר לעשות זאת כאשר מדובר על חברה בע”מ. כמו כן ניתן לגייס גורמים משקיעים בצורה קלה יותר.
  • חברה בע”מ הינה גוף רציני ומקצועי יותר. נקודה שעשויה לעודד ביצוע עסקאות ורכישה אצל החברה.

מהם החסרונות של חברה בע”מ?

  • ניהול העסק יהיה יקר יותר כאשר הוא מוגדר כחברה בע”מ. וזאת מכיוון שבעל חברה חייב להעסיק רואה חשבון וכן לשלם בכל שנה אגרה לרשם החברות.

מתי נכון לפתוח חברה בע”מ?

יש לשקול לפתוח חברה בע”מ כאשר החברה מגיעה לסך רווחים של למעלה מעשרים וחמישה אלף ₪ בחודש. כמו כן יש להתייחס לממד הסיכון של העסק – ככל שהוא חשוף יותר לסכנות כך חשוב יותר להגן על הבעלים מפני תביעות במקרה של קריסה.